< Műszeres Intenzitás Skála (MIS –műszeres intenzitás skála)
a földrengések által okozott megrázottság mértéke


A földrengésnek a Föld felszínén érezhető és az épített környezetben okozott hatását a rengés intenzitása jellemzi. Az idők folyamán többféle tapasztalati skálát állítottak össze, melyek közül Európában a legismertebbek a Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) skála, a módosított Mercalli (MM) skála, valamint a Medvegyev-Sponhauer-Karnik (MSK) skála, majd az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS).

Az említett makroszeizmikus intenzitás skálák jellemzője, hogy az intenzitás értékét a rengés után, a rengés által okozott érzetek és hatások statisztikus felmérésével állapítják meg. A szeizmológiai állomáshálózat fejlődésével azonban lehetővé vált az úgynevezett műszeres intenzitás meghatározása, mely lényegében a megrázottság fizikai mértékének (gyorsulás, sebesség), illetve annak területi eloszlásának meghatározását jelenti. A műszeres intenzitás meghatározása a rengés epicentrumának, magnitúdójának és mélységének ismeretében lehetséges. A számításkor figyelembe vesszük az egyes állomásokon mért talajmozgás amplitúdókat, a távolság szerinti csillapodást és a lokális geológiai hatást (Vs30).

Részletesen lásd:
C. B. Worden; M. C. Gerstenberger; D. A. Rhoades; D. J. Wald
Probabilistic Relationships between Ground-Motion Parameters and Modified Mercalli Intensity in California
Bulletin of the Seismological Society of America (2012) 102 (1): 204–221.
https://doi.org/10.1785/0120110156


Az alábbi táblázat mutatja az egyes intenzitás értékekhez rendelt mért és modellezett talajmozgás amplitúdókat.